Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Από το 2012 στο ΠΡΙΣΜΑ έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις και τα εξειδικευμένα προγράμματά μας για Αγγλικά , Γαλλικά και Γερμανικά .

• Συνεργαζόμαστε μόνο με πτυχιούχους καθηγητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων με πείρα 35 ετών στο φροντιστηριακό και ομαδικό μάθημα και συνεχείς επιτυχίες.
• Χρησιμοποιούμε οπτικοακουστικά μέσα (CDs,εικόνες, video και smart boards) για ευχάριστη και αποδοτική διδασκαλία.
• Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να προοδεύουν με υπεύθυνη και οργανωμένη μελέτη χωρίς να τους χαρίζουμε βαθμούς για να έχουμε ευχαριστημένους γονείς.
Συνεργαζόμαστε με τους γονείς και ζητάμε και την δική τους προσωπική βοήθεια για την αντιμετώπιση των παιδιών τους.
• Οργανώνουμε σεμινάρια στους γονείς που συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά και τους ενημερώνουμε για τον τρόπο διδασκαλίας και μεθοδολογίας μας.
Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με τα διακεκριμένα πανεπιστήμια και ινστιτούτα Cambridge- Michigan, ΙFA, Goethe - Institut.
Παρακινούμε τους μαθητές μας να βλέπουν ξένους τηλεοπτικούς σταθμούς και να διαβάζουν ξενόγλωσσα λογοτεχνικά βιβλία.
• Χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα βιβλία και μέσα διδασκαλίας.
• Επιμένουμε στη βιωματική μάθηση μέσω Projects που ετοιμάζουν οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
• Παρέχουμε 50% έκπτωση στα δίδακτρα για τυχόν επανάληψη τάξης ή πτυχίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ


Α JUNIOR 3 ώρες και 30 λεπτά την εβδομάδα


Σε αυτό το επίπεδο έχουμε την πρώτη επαφή των παιδιών με την γλώσσα. Το μάθημα γίνεται με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων. Χρησιμοποιούνται κινούμενα σχέδια, εικόνες και τραγούδια, καθώς και παιχνίδια. H διαδικασία της μάθησης γίνεται με δημιουργικό τρόπο ενώ αναπτύσσονται οι τέσσερις δεξιότητες: ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή.


B JUNIOR 3 ώρες και 30 λεπτά την εβδομάδα


Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά γνωρίζοντας ήδη να διαβάζουν, να γράφουν και να συντάσσουν δικές τους προτάσεις, επεκτείνουν το λεξιλόγιό τους και μαθαίνουν καινούρια γραμματικά φαινόμενα. Διαβάζουν και κατανοούν πιο σύνθετες προτάσεις , οδηγίες , διαλόγους και μικρά κείμενα. Σταδιακά, το λεξιλόγιο επεκτείνεται σε οικεία θέματα του ενδιαφέροντός τους. Τέλος, γίνονται προσπάθειες περαιτέρω δόμησης του γραπτού λόγου και της προφορικής έκφρασης με απλή θεματολογία, ενώ ενισχύεται περισσότερο και η ακουστική ικανότητα του παιδιού στην αγγλική γλώσσα.


A CLASS 4 ώρες την εβδομάδα


Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές αρχίζουν να εξασκούνται σε ακουστικές, γραπτές και προφορικές δεξιότητες μέσα από πραγματικές ιστορίες και κείμενα. Τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα ικανοποιούν την έμφυτη τάση των παιδιών για διασκέδαση με τη χρήση τραγουδιών, ποιημάτων, ιστοριών, παιχνιδιών, βίντεο και του Διαδικτύου. Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας και τους ιδιωματισμούς της. Εδώ γίνεται επανάληψη των μέχρι τώρα κεκτημένων γραμματικών φαινομένων με μεγαλύτερο βάθος και διδάσκονται νέα γραμματικά φαινόμενα, χρόνοι και συντακτικό. Το λεξιλόγιο ενισχύεται με ένα μεγάλο αριθμό καινούριων και πιο σύνθετων λέξεων, γεγονός που τους δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν ευχέρεια στον αγγλικό λόγο και να κατανοούν κείμενα ποικίλου περιεχομένου. Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης, και στην παραγωγή γραπτού λόγου.


B CLASS 4 ώρες την εβδομάδα


Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές μπορούν πλέον να επικοινωνούν με σχετική ευχέρεια στα αγγλικά. Η κατανόηση άγνωστου κειμένου είναι πλέον εφικτή ενώ η ακουστική ικανότητα στα αγγλικά εξελίσσεται περαιτέρω. Εδώ ενισχύεται η χρήση του προφορικού λόγου μέσα στην τάξη και η χρήση του σωστού γραπτού λόγου μέσα από εκθέσεις, εργασίες και projectsμέσω του Διαδικτύου. Μαθαίνουν ιδιωματισμούς της αγγλικής γλώσσας αλλά και σύγχρονα αγγλικά, λέξεις και εκφράσεις της καθημερινότητας. Το λεξιλόγιο ενισχύεται με πλήθος καινούργιων λέξεων και σύνθετων εννοιών. Τέλος οι εκθέσεις γίνονται πιο σύνθετες και τα παιδιά καλούνται να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές μορφές του γραπτού λόγου, όπως γράμμα, άρθρο, και e-mail.


C CLASS 5 ώρες την εβδομάδα


Σε αυτό το επίπεδο αναπτύσσονται και οι τέσσερις βασικές ικανότητες (listening, speaking, reading and writing) μέσα από μια ποικιλία επικοινωνιακών ασκήσεων. Οι μαθητές ολοκληρώνουν τους κανόνες γραμματικής, δοκιμάζονται σε ακουστικές ασκήσεις που τους εισάγουν στη διαδικασία των εξετάσεων, σε προφορικές ασκήσεις όπου μπορούν να περιγράψουν εικόνες και να μιλήσουν για τον εαυτό τους, σε κατανόηση κείμενων είτε απαντώντας ασκήσεις πολλαπλής επιλογής είτε απαντώντας με ολοκληρωμένες προτάσεις και στην παράγωγη γραπτού λογού σε μορφή γράμματος η εκθέσεως.


D CLASS Intermediate B1 6 ώρες την εβδομάδα


Σε αυτό το επίπεδο εξελίσσονται ακόμα περισσότερο οι τέσσερις βασικές ικανότητες (Listening, speaking, reading and writing) μέσω ρεαλιστικών ασκήσεων. Οι μαθητές διδάσκονται όλα τα φαινόμενα γραμματικής σε μεγαλύτερο βάθος και με όλες τις εξαιρέσεις ώστε να είναι προετοιμασμένοι για το επόμενο επίπεδο. Οι ασκήσεις Listening, Reading και Speaking είναι σχεδιασμένες ώστε να εισάγουν τους μαθητές στο πνεύμα των εξετάσεων. Αποκτούν την ικανότητα περιγραφής εικόνων και ανάπτυξης άποψης σε διάφορα θέματα, κατανόηση λογού σε ασκήσεις επιλογών και συμπλήρωσης κειμένων και αντιμετώπισης δύσκολων κειμένων είτε από περιοδικά η εφημερίδες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η ολοκληρωμένων απαντήσεων. Τέλος παραγωγή γραμμάτων και εκθέσεων επιπέδου πτυχίου Β2 για την καλύτερη εξοικείωση.


FCE + PROFICIENCY (B2-C1-C2) Πανεπιστημίων Michigan-Cambridge 6 ώρες την εβδομάδα (Σε 4 ή 8 μήνες αντίστοιχα)


Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές προετοιμάζονται διεξοδικά για τις εξετάσεις. Αυτό γίνεται και στις τέσσερις βασικές ικανότητες (listening, speaking, reading, writing) μέσω ρεαλιστικών υψηλής δυσκολίας ασκήσεων. Γλωσσικές ασκήσεις που εξασκούν και ενεργοποιούν το απαραίτητο λεξιλόγιο όπως ιδιωματισμοί και παράγωγα για παράδειγμα. Ασκούνται στο reading και στο listening μέσω αυθεντικών κειμένων και ηχογραφήσεων έτσι ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα απαντήσεων συνθετών και σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και σε ερωτήσεις ολοκληρωμένες καθώς και στην γρήγορη κατανόηση κειμένων για την απάντηση ερωτήσεων. Επίσης μέσω διαλόγων σε πραγματικές καταστάσεις ασκούνται στο speaking και μπορούν να συμμετέχουν ενεργητικά σε διαλόγους η να αναλύσουν ένα πρόβλημα και να εκφέρουν την άποψη τους η και να δώσουν λύσεις σε ένα πρόβλημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ


A JUNIOR


Η τάξη αυτή απευθύνεται σε μαθητές της τρίτης & τέταρτης τάξης του. Οι μικροί μαθητές , σε αυτό το επίπεδο μαθαίνουν με ένα πρωτοποριακό και πολύ ευχάριστο τρόπο τις πρώτες γνώσεις τις γαλλικής γλώσσας όπως, να χαιρετούν, να συστήνονται, , να μαθαίνουν τα χρώματα, τους αριθμούς ,να περιγράφουν κάποιον , να μιλούν για τα ενδιαφέροντα τους , τις προτιμήσεις τους, να μιλούν για τη οικογένεια τους μαθαίνουν να συστήνουν κάποιον ,να εκφράζουν την κτήση / την έκπληξη και πολλά ακόμα.


ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ – CLASSE A


Η τάξη αυτή απευθύνεται σε μαθητές της πέμπτης & έκτης τάξης του δημοτικού. Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά μαθαίνουν να χαιρετούν, να συστήνονται, να ζητούν την άδεια. Να λένε την εθνικότητα τους , μαθαίνουν να απευθύνονται στον ενικό και στον πληθυντικό. Μαθαίνουν να περιγράφουν κάποιον, να μιλάνε για τον εαυτό τους, να λένε τι τους αρέσει & τι δεν τους αρέσει. Μιλούν για τη οικογένεια τους, μαθαίνουν να συστήνουν κάποιον , εκφράζουν την κτήση / την έκπληξη.


ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ – CLASSE B – DELF A1


Τα παιδιά μαθαίνουν να περιγράφουν το δωμάτιό τους, να ρωτούν μια διεύθυνση, να καλούν φίλους στο σπίτι, και να αποδέχονται ή να μην αποδέχονται μια πρόσκληση. Μαθαίνουν επίσης να μιλούν για τις δραστηριότητες που κάνουν, να ζητούν & να λένε την γνώμη τους για μια ταινία, να παρουσιάζουν ένα καλλιτέχνη. Μαθαίνουν να τηλεφωνούν, να ρωτούν με ευγένεια, να περιγράφουν στο παρελθόν και να εκφράζουν την ικανοποίησή μου.


ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ – CLASSE C – DELF A2


Μαθαίνουν να μιλούν για την γειτονιά τους, να λένε πώς να πάνε σε ένα μέρος, να ρωτούν και να δείχνουν το δρόμο, να ζητούν διευκρινίσεις και να καταλαβαίνουν οδηγίες. Μαθαίνουν να μιλούν για τις διακοπές τους, να σχολιάζουν, να καταλαβαίνουν αγγελίες, να γραφούν ένα γράμμα για τις διακοπές τους. Μαθαίνουν να εκφράζουν εκνευρισμό , έκπληξη, φόβο, ενθουσιασμό, θυμό, συμπάθεια, αντιπάθεια,, αγάπη, και αδιαφορία. Μαθαίνουν να παρηγορούν και να συμπάσχουν.


ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ – CLASSE D- DELF B1


Σε αυτή την τάξη, οι μαθητές μαθαίνουν να εμβαθύνουν σε ένα βιβλίο, ένα κόμικς, να προτείνουν μια ιδέα, μια δραστηριότητα να ξέρουν να απαντούν αρνητικά και θετικά με επιχειρήματα. Επίσης οι μαθητές ολοκληρώνουν τις βασικές γνώσεις τους, κάνοντας εντατική επανάληψη και εμβάθυνση για την προετοιμασία του DELF B1 που πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητας κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώσεις λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.


ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ - CLASSE E - DELF B2


Ολοκληρωμένη εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις DELF B2.


DALF C1


Συστηματική εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την βελτίωση του γραπτού λόγου.


DALF C2


Συστηματική εξάσκηση της γλώσσας με στόχο την σύνταξη δομημένου κειμένου διαφόρων τύπων σε άριστο επίπεδο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ


1ος χρόνος Α΄ ΤΑΞΗ 3 ώρες/εβδομάδα


Ο πρώτος χρόνος ανταποκρίνεται στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου και προετοιμάζει για τις εξετάσεις Fit in Deutsch 1 που διεξάγονται μόνο στην Αθήνα.


2ος χρόνος Β΄ ΤΑΞΗ 3 ώρες/εβδομάδα


Ο δεύτερος χρόνος ανταποκρίνεται στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου και προετοιμάζει για τις εξετάσεις Fit in Deutsch 2,που διεξάγονται μόνο στην Αθήνα.


3ος χρόνος C’ ΤΑΞΗ 4 ώρες/εβδομάδα


Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα για την ακουστική κατανόηση, την εξάσκηση του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου.


4ος χρόνος D΄ΤΑΞΗ 4 ώρες/εβδομάδα


Προετοιμασία για το B1του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου με ολοκληρωμένα τεστ που απαιτούνται στην εξέταση Goethe– Zertifikat B1. Επίσης συνοδευτικά κάνουμε διαδραστικές ασκήσεις για την εξάσκηση της γραμματικής και του λεξιλογίου που κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό.


5ος χρόνος Ε ‘ ΤΑΞΗ 4 ώρες/εβδομάδα


Με την κατάλληλη προετοιμασία οδηγούμε τους μαθητές μας στο επίπεδο Β2 και τους προετοιμάζουμε για το πτυχίο Zertifikat B2 του Goethe Institut.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η αυτοαντίληψη του μαθητή, η πληροφόρηση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Ηαντίληψη που έχει ένας μαθητής για τον εαυτό του επηρεάζει τους τρόπους συμπεριφοράς του, τις προσδοκίες, τους στόχους και τέλος, τις επιλογές του. Μεγάλος αριθμός μαθητών, στην καθοριστική ηλικία των 14-15 ετών (όταν δηλαδή πλησιάζει η ώρα της επαγγελματικής επιλογής), δεν έχουν ακόμη εστιάσει στο ποιες είναι οι ανάγκες τους, ποιες οι πηγές ευχαρίστησής τους, ποια τα ενδιαφέροντα τους, ποιες οι ικανότητες τους. Είναι αδύνατο για τον οποιοδήποτε να κάνει κάποια πραγματική επαγγελματική επιλογή, αν οι σκέψεις του σχετικά με τον εαυτό του δεν είναι αποκρυσταλλωμένες.


Ο μαθητής λοιπόν έχει ανάγκη από τη βοήθεια και τη συμβολή του συμβούλου του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ο οποίος θα αναλάβει να τον συνδράμει στο σχηματισμό της πραγματικής εικόνας του εαυτού του. Γνωρίζοντας λοιπόν ο μαθητής τον εαυτό του, τις ικανότητες του και την κατεύθυνση των αναγκών του, θα είναι σε θέση να κρίνει τις μελλοντικές επιλογές του και να καθορίσει τους εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς στόχους, καθώς και τους στόχους ζωής.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας ποικίλλουν καθώς ο μαθητής:

  • «αυτοανακαλύπτεται»,

  • θέτει ανάλογους και ρεαλιστικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς στόχους, και στόχους ζωής,

  • • είναι σε θέση να κατανοήσει σε βάθος το ευρύτερο περιβάλλον του,

  • αποκτά ικανότητες λήψης απόφασης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιλογή των καταλληλότερων προσφερόμενων εναλλακτικών λύσεων.

Πέρα όμως από την απόκτηση αυτογνωσίας ο σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα βοηθήσει το μαθητή να εστιάσει το ενδιαφέρον του στην πληροφόρηση για τον κόσμο της αγοράς εργασίας, η οποία επιβάλλεται να είναι ρεαλιστική, ακριβής και επίκαιρη.

Ανώτατα – Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο και τις εξής Σχολές :

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς επίσης για τον τρόπο και τις διαδικασίες εισόδου στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ειδικών κατηγοριών προσωπικού επιλέξτε τις παρακάτω συνδέσεις που οδηγούν στον επίσημο Ιστοχώρο της Ελληνικής Αστυνομίας

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας;

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής στο προσωπικό των Ειδικών Φρουρών της Αστυνομίας;

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής ενός ιδιώτη στο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας;

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής ενός αστυνομικού στο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας;

Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών Αστυνομικής Εκπαίδευσης 

Ευρωπαική Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

Σύνδεση
Μαθητή - Γονέα

Γ
ονείς
και μαθητές, από οποιοδήποτε σημείο, έχουν άμεση επικοινωνία μετους εκπαιδευτικούς μας και τη διεύθυνση και διαρκή πληροφόρηση για όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτηρίου μας.

Δυνατότητες

• Για τους Γονείς

Εύκολη χρήση - δεν χρειάζεται εκπαίδευση.
Συνδέεστε άμεσα από οποιοδήποτε σημείο (το σπίτι ή το γραφείο σας) και με οποιαδήποτε συσκευή (smartphone, tablet, notebook).
Ενημερώνεστε για την πρόοδο των παιδιών σας – σχόλια, αξιολογήσεις τους, εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, βαθμολογίες και απουσίες τους, τα καθήκοντά τους για το επόμενο μάθημα.
Επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων με τη γραμματεία μας αλλά και με τους εκπαιδευτικούς.
Ενημερώνεστε μέσω e – mail ή sms για διάφορες συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις του εκπαιδευτηρίου μας.

• Για τους Μαθητές

✓ Έχεις πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό αλλά και σε προσωπικά εκπαιδευτικά portfolios και reports που διαχειρίζονται οι καθηγητές σου.
Παρακολουθείς την πρόοδο σου – την προφορική σου εικόνα, τις βαθμολογίες στα tests και στα επίσημα διαγωνίσματα, τις απουσίες και τις αξιολογήσεις σου.
✓ Βλέπεις το ωρολόγιο πρόγραμμά σου σύμφωνα με το τμήμα που παρακολουθείς.
Ενημερώνεσαι με e – mail ή sms για όλες τις εκδηλώσεις του εκπαιδευτηρίου μας.
✓ Δοκιμάζεσαι σε on line διαγωνίσματα.
✓ Ενημερώνεσαι για τις εργασίες και τα καθήκοντά σου για το επόμενο μάθημα.
✓ Έχεις άμεση επικοινωνία με τη γραμματεία αλλά και τους καθηγητές σου για να εκφράζεις οποιαδήποτε απορία σου.
✓ Δημιουργείς το προσωπικό σου ημερολόγιο.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Ομοσπονδία Εκπ. Φροντιστών Ελλάδος

Στοιχεία Επικοινωνίας  Πειραιώς 209Β - Ταύρος

  210 3479163

  info@prismafme.gr

  Δευτ. έως Παρασκευή 14:00 – 22:00

Χάρτης